VTS

Samen kunst kijken

Visual Thinking Strategy is ontwikkeld in het MOMA New York. Het is dè nieuwe manier om samen naar kunst te kijken en er plezier aan te beleven.

VTS kan worden toegepast in een groep van maximaal 15 personen. Iedereen kan eraan meedoen. Het is een prachtig instrument om mensen, groot en klein, met kunst in aanraking te brengen.
 
Elke kijker kan vertellen wat hij/zij ziet en waarom, zonder dat er een goed of fout is. Meningen kunnen naast elkaar bestaan.
Mensen (groot en klein) mogen kijken, formuleren, beargumenteren en luisteren naar elkaar. 
Ook het groepsproces is bijzonder. Door 15 à 20 minuten samen bij een kunstwerk stil te staan, kom je erachter dat er in éen werk veel meer te zien valt dan je in eerste instantie dacht. Er worden meerdere lagen ontdekt. Ook blijkt ineens dat anderen uit de groep in hetzelfde kunstwerk verschillende dingen kunnen zien.  
Je wordt nieuwsgierig gemaakt.
 
Deze manier van kunstbeschouwen is zeer geschikt voor het onderwijs. Ook voor volwassen biedt het een hele ander (lees verhelderende) mogelijkheid om naar kunst te kijken. Meerdere musea zijn inmiddels bezig met het op poten zetten van rondleidingen op VTS basis
 
Erna Peereboom opgeleid om VTS-beschouwingen te begeleiden.
Een VTS activiteit kan in het museum, in de klas en op locatie worden georganiseerd.
Contact:
0644089359