Serendipiteit

Enkele andere overwegingen

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom 
wat wij vinden niet is 
wat wij zoeken? 

Laten we de tijd laten gaan 
waarheen hij wil, 

en zie dan hoe weiden hun vee vinden, 
wouden hun wild, luchten hun vogels, 
uitzichten onze ogen 

en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt. 

Zo andersom is alles, misschien. 
Ik zal dit uitleggen. 



Rutger Kopland (1934)

Uit: Verzamelde gedichten
Uitgever: G.A. van Oorschot, Amsterdam 2006